Centre d'Études des Transports pour la Méditerranée Occidentale
English - Español - Français
Cooperació euromediterrània

Context històric

La Declaració de Barcelona, fruit de la Conferència Euromediterrània mantinguda en el 1995 va recalcar la necessitat de enllaçar les xarxes de transport de la zona mediterrània a les xarxes transeuropees de transport i fomentar el desenvolupament de vincles entre els països del sud de la Mediterrània per tal de fer créixer els intercanvis comercials i reforçar el partenariat euromediterrani...

Més informació

Situació actual

El Projecte Euromed Transports (MEDA II Programme) va néixer a arrel de la segona reunió del Fòrum, es va inaugurar durant el primer trimestre 2003 per una durada de quatre anys. Aquest projecte ha de servir de suport per a la reforma de la legislació i del marc reglamentari del sector del transport en els països socis mediterranis i ha de contribuir a la definició i promoció d’una xarxa d’infraestructures de transport regional, que enfortirà la interconnexió sud – sud i donarà una continuïtat a la xarxa transeuropea...

Més informació

Varis projectes recents amb participació del CETMO:

REG-MED
DESTIN
MEDA TEN-T