Centre d'Études des Transports pour la Méditerranée Occidentale
English - Español - Français
La xarxa temàtica REG-MED (Apropament reglamentària per una facilitació del transport internacional a la Mediterrània)

REG-MED és una xarxa temàtica coordinada pel CETMO que pertany al 5è Programa marc d’R+D l’objectiu de la qual és analitzar i debatre qüestions relatives a la facilitació del transport de mercaderies en la Mediterrània.

Aquesta tasca d’anàlisi es va desenvolupar entre 2003 i 2004 mitjançant l’organització de quatre seminaris durant els quals s’examinaran els aspectes principals d’una cadena completa de transport internacional de mercaderies. D’una banda, els participants en aquests seminaris procedien d’associacions sectorials privades, i també d’administracions nacionals dels països magribis i europeus, de la Comissió Europea així com d’altres institucions internacionals. De l’altra, un comitè científic composat per organismes europeus i experts magribis va assistir al CETMO en la seva tasca d’identificació dels temes a tractar, d’animació dels seminaris, i de ratificació de les conclusions i recomanacions finals de REG-MED.

A la pràctica, aquesta xarxa va permetre fer una radiografia dels principals obstacles que traven el transport internacional de mercaderies en la Mediterrània. Va permetre també la revisió de les iniciatives pendents d’implantació en els països socis mediterranis i en l’Unió Europea per superar aquests obstacles. I finalment, va promoure la presentació de mesures per facilitar els fluxos internacionals de mercaderies a la regió, incloent-hi mesures de convergència amb els acords internacionals i el marc reglamentari comunitari.