Centre d'Études des Transports pour la Méditerranée Occidentale
English - Español - Français
El GTMO 5+5

El GTMO 5+5 -Grup dels Ministres de Transport de la Mediterrània Occidental- té per vocació fer avançar la cooperació al sector del transport a la Mediterrània Occidental i contribuir a l'Associació euromediterrània. Els membres del GTMO 5+5 són els Ministres responsables dels transports dels deu països de l’àrea (Algèria, Espanya, França, Itàlia, Líbia, Malta, el Marroc, Mauritània, Portugal i Tunísia). La Direcció General de Mobilitat i Transport de la Comissió Europea i la Secretaria General de la Unió del Margib Àrab (UMA) hi participen com a observadors. El CETMO assegura la Secretaria Tècnica del grup.

El GTMO és un grup de cooperació al sector transports al nivell més alt que inicia la seva etapa el 1995 a París, on va tenir lloc la reunió de constitució del grup. Posteriorment s’han fet 3 reunions de ministres, una reunió d’alts càrrecs i set reunions del grup d’experts que asseguren la planificació i el seguiment dels treballs. En l’ultima reunió de Ministres, el març de 2007 a Tunis, es va adoptar un Protocol per a la cooperació amb l’objectiu de consolidar-la i institucionalitzar-la. A més del Protocol, els Ministres van aprovar unes Conclusions en les quals es defineix el pla de treball del GTMO (5 +5) per als pròxims dos anys (2007-2009).

Lista de Conclusions (en francès)


Les activitats del GTMO 5+5 es corresponen amb els àmbits prioritaris per a la cooperació següents:

Entre les activitats realitzades en el marc del GTMO des del 1995, cal citar:

El CETMO, com a Secretariat Tècnic del GTMO 5+5, posa a la seva disposició un extens informe (en francès) que recull totes les activitats realitzades pel Grup en els últims anys, i fa un balanç dels seus treballs i avenços.