Centre d'Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale
English - Español - Français
Estudi INFRAMED

Inframed és un estudi realitzat en el marc del GTMO coordinat per l'INRETS-DEST i finançat per la Comissió Europea.
El seu objectiu és l'anàlisi de les necessitats d'infraestructures de transport a la Mediterrània Occidental. Inframed es concentra en les infraestructures magribines que participen en el desenvolupament dels intercanvis internacionals, i en la seva coherència amb les xarxes transeuropees. Un resum executiu d'Inframed,, en català, i el document síntesi d'Inframed, en francès, són disponibles en PDF.