Centre d'Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale
English - Español - Français
PREVISIÓ DE TRÀFICS I PLANIFICACIÓ D'INFRAESTRUCTURES AEROPORTUÀRIES

Presentem, seguidament, una part de les intervencions que han tingut lloc en el decurs de la taula rodona Prévision de trafics et planification des infrastructures aéroportuaires: expériences en Méditerranée Occidentale, organitzada pel CETMO el mes de juny de 2000, a Madrid.

L'objectiu fonamental de la taula rodona ha estat afavorir l'intercanvi d'experiències sobre les metodologies utilitzades en els països de la Mediterrània Occidental per a la previsió de tràfics i la identificació de les necessitats en infraestructura aeroportuària, així com reflexionar sobre els escenaris retinguts en les previsions realitzades i sobre els resultats obtinguts. A la reunió hi han participat representants dels organismes nacionals encarregats de la planificació aeroportuària en els països de la regió, juntament amb alguns dels principals aeroports mediterranis.