Centre d'Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale
English - Español - Français
CETMO

Maig 2014
Jornades de treball sobre Accions horitzontals per a la integració i coordinació de la gestió de l'autopista transmagribí
El 6 i 7 de maig de 2014, el CETMO, com a secretariat tècnic del Grup de Ministres de Transport de la Mediterrània Occidental (GTMO 5+5) va organitzar unes jornades de treball sobre Accions horitzontals per a la integració i coordinació de la gestió de l'autopista transmagribí. Les jornades van tenir lloc a Barcelona, al Palau de Pedralbes, seu del secretariat de la Unió pel Mediterrani (SUpM), coorganitzador de les jornades.

Novembre 2013
Participació del CETMO en la Conferència Euromediterrània de Ministres de Transport
El 14 de novembre de 2013, va tenir lloc, a Brussel·les, la segona Conferència Euromediterrània de Ministres de Transport . El CETMO, en la seva condició de Secretariat del GTMO 5+5 (Grup de Ministres de Transport de la Mediterrània Occidental), va ser convidat a participar-hi junt amb els 43 països de la UpM, la CE, la Lliga Àrab, el Banc Europeu d’Inversions (BEI), el Parlament Europeu, l’ARLEM (Assemblea Regional i Local Euromediterrània ), la CESAO (Comissió Econòmica i Social per l’Àsia Occidental, de les Nacions Unides ) i el Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament (BERD).

Novembre 2013
Publicació de tres informes sobre els fluxos de passatgers marítims i aeris, i sobre els fluxos de mercaderies marítimes dels països del GTMO 5+5
El CETMO presenta tres informes que analitzen els fluxos de passatgers marítims i aeris, i els fluxos de mercaderies marítimes dels països del GTMO 5+5, per a l’any 2010; se van fer a partir de les bases de dades CETMO-FLUX passatgers i CETMO-INFRA.

Maig 2013
Publicació de dos informes sobre els fluxos de comerç exterior dels països del GTMO 5+5
El CETMO acaba de publicar dos informes relatius als fluxos de comerç exterior dels països del GTMO 5+5, a partir de la base de dades CETMO-FLUX: marchandises 2010. El primer presenta els fluxos en funció del seu volum (en tones) i el segon en funció del seu valor monetari (en euros).

Maig 2013
El CETMO publica la base de dades de aspectes socioeconòmics, infraestructures i fluxos de mercaderies dels països del GTMO 5+5, per a l’any de referència 2010
Seguint amb una activitat que el CETMO realitza des dels anys 80, i en el marc de les tasques de cooperació del Grup de ministres de transport de la Mediterrània Occidental (GTMO 5+5), es publiquen les dades per a l’any 2010 sobre els aspectes socioeconòmics, les infraestructures i els fluxos de mercaderies dels països pertanyent al GTMO 5+5.

Març 2013
El CETMO publica la base de dades de aspectes socioeconòmics, infraestructures i fluxos de mercaderies dels països del GTMO 5+5, per a l’any de referència 2008
Seguint amb una activitat que el CETMO realitza des dels anys 80, i en el marc de les tasques de cooperació del Grup de ministres de transport de la Mediterrània Occidental (GTMO 5+5), es publiquen les dades per a l’any 2008 sobre els aspectes socioeconòmics, les infraestructures i els fluxos de mercaderies dels països pertanyent al GTMO 5+5.

Març 2012
7a Conferència de ministres de transport de la Mediterrània Occidental
La 7a Conferència de ministres de transport de la Mediterrània occidental va tenir lloc el 13 de març de 2012, a Alger. Des de la seva creació el 1995, la principal vocació del Grup de ministres de transport de la Mediterrània occidental (GTMO 5+5) és impulsar la cooperació al sector del transport a la regió i contribuir activament a l'enfortiment de l'Associació Euromediterrània.

Maig 2010
Estudi sobre les necessitats de formació en transport en el Magrib
El programa de treball 2009-2011 del GTMO 5+5, dins l’àmbit de treball Mise à niveau des entreprises impliquées dans le transport, dans la perspective de mise en place de la zone euroméditerranéenne de libre-échange inclou la redacció d’un estudi sobre les necessitats de formació: Les besoins de formation en transport dans les pays de la Méditerranée Occidentale; l’informe servirà de base per a la elaboració d’un pla de formació en transport i logística.

Juny 2009
Participació en la Conferència UpM sobre desenvolupament sostenible
El 25 de juny de 2009 va tenir lloc a París una Conferència ministerial de la UpM sobre desenvolupament sostenible, en la qual el CETMO va ser present com a Secretariat del GTMO 5+5.

Juny 2009
6ª reunió d'Equips nacionals d'enllaç
La sisena reunió d'Equips nacionals d'enllaç (ENL 6) del projecte Euromed Transport es va fer a Brussel·les el 24 de juny de 2009. La reunió, entre altres objectius, tenia el de presentar els progressos dels diferents treballs duts a terme en matèria de cooperació.

[Pag.1] Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7 Pag.8 Pag.9