Centre d'Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale
English - Español - Français
Consultes en línia

Aquesta secció permet accedir al sistema de recerca a la base de dades Cetmo-LEX i al catàleg del fons documental del CETMO.

La base de dades LEX recull la legislació relativa al transport internacional en la Mediterrània.

El fons documental del CETMO reuneix més de 6000 títols amb temàtica variada (estadístiques, legislació, TIC, transport modal...).
La informació continguda és lliurement reproduïble citant sempre l'origen: CETMO