Centre d'Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale
English - Español - Français
Cetmo-LEX

La base de dades CETMO-Lex, creada el 1989, té com a funció referenciar els principals documents relatius als transports -per carretera, ferroviari, marítim i aeri, tant en la modalitat mercaderies com viatgers- per la Mediterrània Occidental.

Quan aquesta base de dades va ser posada en funcionament als anys vuitanta, representava una eina de consulta innovadora i un servei molt interessant. Actualment, tots els organismes que publiquen diaris oficials proposen aquest mateix tipus de cercador amb els avantatges de la seva actualització diària i la possibilitat de consultar en línia dels textos seleccionats. Per aquesta raó, el CETMO va decidir deixar de mantenir-la. Això no obstant, l'última versió d'aquesta base de dades seguirà en línia per la seva consulta.

Consultar Cetmo-Lex (versió març 2006)


Per facilitar la recerca de textos legislatius de transport, s'adjunten els enllaços als diaris oficials dels països del GTMO 5+5.Líbia (no disponible)


Actualització: juliol de 2009