Centre d'Études des Transports pour la Méditerranée Occidentale
English - Español - Français
ESCENARIS

Sota aquest títol el CETMO reuneix una selecció dels aspectes socioeconòmics generals que interessen al transport internacional per a l’anàlisi de les tendències del transport internacional a la Mediterrània Occidental. A l’apartat de dades socioeconòmiques es podrà consultar la informació que es refereix a població, mercat laboral, activitat econòmica, preus, producte interior brut, comerç exterior i transport internacional de mercaderies.

També es ofereix una selecció de indicadors generals de transport per als països de la Mediterrània Occidental.

La informació està disponible únicament en francès.


La informació continguda és lliurement reproduïble citant sempre l’origen: CETMO