Centre d'Études des Transports pour la Méditerranée Occidentale
English - Español - Français
Dades socioeconòmiques

El CETMO reuneix una selecció dels aspectes socioeconòmics generals que interessen al transport internacional per a l'anàlisis de les tendències del transport internacional a la Mediterrània Occidental. La informació està disponible únicament en francès.

Per a cada país de l'àrea, la ínformació recopiladada es refereix a:


La informació continguda és lliurement reproduïble citant sempre l’origen: CETMO