Centre d'Études des Transports pour la Méditerranée Occidentale
English - Español - Français
Indicadors generals de transport

Aquesta secció presenta una selecció d'indicadors generals del transport que defineixen la situació dels quatre modes de transport i la xarxa corresponent per a els deu països de la regió.


La informació continguda és lliurement reproduïble citant sempre l’origen: CETMO